דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בראשית הנמל

ראו פעל, כאמור, למען החלופה לצד שפך נחל לכיש, לא הרחק מהמקום

שבו שיגשג בימי קדם נמל העיר הפלשתית אשדוד. בשלהי שנות הארבעים

ובמשך שנות החמישים היה האזור לא יותר מחוף מבודד, שומם ושכוח־אל.

לא היו בנמצא דרכים סלולות שהובילו אליו. הייתה זו שממה שרק בעל

חזון אמיתי היה יכול לראות את הפוטנציאל העצום הגלום בה.

למרות הריחוק והבידוד סיפק האזור למתכננים כמה יתרונות לא מבוטלים:

היו בו קרקעות לרוב, וקו החוף היה שטוח ונטול מצוקים. מיקום אידיאלי

לא רק לנמל גדול אלא גם לעיר נמל, שתיבנה לצדו.

בסוף שנת 1951 החליטה הממשלה באופן רשמי על הקמה עתידית של

נמל עמוק מים. הוקמה ועדה בין משרדית שבחנה את החלופות השונות,

ולאחר מספר חודשים פסקה כי המיקום המתאים ביותר הוא שפך נחל

רובין. הייתה זו פשרה בין הצעותיהם של אגף התכנון וצה"ל, שהעדיפו את

אזור אשדוד, ובין הצעותיהן של עיריית תל אביב ולשכת המסחר, שצידדו

באזור הסמוך לתל אביב.