דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הנמל מתעורר לחיים

שנתיים לאחר ההחלטה הממשלתית המקורית, בסוף שנת 1953 , הגיעה

הישועה מכיוון לא צפוי. העולים החדשים שנהרו ארצה הביאו לגידול

בצריכה, ובחברת החשמל ביקשו להקים תחנת כוח חדשה בדרום הארץ,

כדי לענות על הביקושים ההולכים וגדלים.

כאשר בחנו גורמי התכנון את הפרמטרים השונים, שכללו גורמים כפיזור

אוכלוסין יעיל, תחזיות המטענים שיגיעו ממחצבי הנגב, ושימוש בעתודות

קרקע נרחבות, נפלה הבחירה על אשדוד. תוכניתו המקורית של ראו אומצה

כעת על ידי הגורמים המוסמכים.

בשנת 1957 הוכנה תוכנית־אב להקמת נמל ולעריכת סקר חופי, בסיוע

מומחים מארה"ב ומצרפת. בחודש אוקטובר 1959 הפכה ההחלטה

לרשמית, וגובתה על ידי הגורמים המומחים. ב־ 31 במרץ 1961 נחתם

החוזה עם הקבלן, ועבודות ההכנה להקמת הנמל - יש מאין - החלו בתוך

שבועות אחדים.