דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בראשית הנמל

מפשילים שרוולים

ב־ 21 בנובמבר 1965 - ארבע שנים, שלושה חודשים ועשרים ואחד ימים

אחרי שהאבן הראשונה הוטלה למים בטקס הפינה המרשים - נכנסה

בשערי נמל אשדוד אוניית המטען השוודית "ווינגלנד" ) Wingland (, שנשאה

בקרבה 1,600 טונות של סוכר.

"המתנתי לבואה של האונייה בהתרגשות ובציפייה דרוכה, כמי שחש ביומו

הגדול של הנמל ושל העיר", כתב אלכס טנא, עורך העיתון המקומי "חדשות

אשדוד", בגיליון שהופץ מספר ימים לאחר מכן.

אף על פי שבניית הנמל ארכה יותר מארבע שנים, היא נמשכה גם לאחר

תחילת שינוע המטענים דרכו. יציקת הבטון האחרונה בקצה שובר הגלים

הראשי נוצקה אמנם בסוף חודש אפריל 1965 , כפי שדיווח עיתון "חדשות

אשדוד" של אותם ימים, אך בניית שוברי הגלים ורציפים 1, 3, 4 הושלמה

רק במרוצת שנת 1966 , לאחר שכבר החל הנמל בפעולתו. רציף הצובר,