דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Untitled13.jpg

לשבור את הגלים

כנמל עמוק מים שנבנה בים הפתוח )לעומת נמל חיפה, למשל, המצוי

במפרץ טבעי המספק לו הגנה נוספת(, נדרשה בנמל אשדוד הקמת שובר

גלים, שבנייתו הייתה כרוכה באתגרים הנדסיים גדולים.

שובר הגלים העיקרי בנמל, הנמתח היום לאורך של 3.3 ק"מ, שוכן ליד