דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עם גלים רמים בגובה של 7־ 6 מטרים, אלא גם עם גלים משניים, קטנים

ושכיחים יותר, הפוגעים במבנה אדיר זה.

כמו בנמלים רבים בעולם, שובר הגלים בנמל אשדוד בנוי ממספר שכבות

של אבני ענק, כאשר בבסיסו מצויים סלעים אדירים, במשקל של עשרות

טונות כל אחד. המעניין הוא כי בעת התכנון נלקחה בחשבון עובדה חשובה,

שלפיה יש לאפשר מעבר מסוים של מי ים בין הסלעים - מצדו האחד של

השובר לצדו האחר. זאת, כדי למנוע לחצים על שובר הגלים, שמקורם

בנטיית כוח זרמי המים לאזן את הכוחות משני צדיו.

לצורך עבודות הבנייה על שובר הגלים, הובא במיוחד עגורן ענקי מצרפת,

שהיה מסוגל להניף משא של 25 טונות ולהניחו במרחק של 50 מטרים ממנו.