דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 

בבניית הנמל. הייתי בין האנשים שבנו את הנמל הזה, שנבנה רק על ידי

עולים חדשים. כולם היו עולים חדשים. לא יודעים לא עברית, לא כלום,

ובנינו נמל לתפארת".

 

כל נשמתם בנמל

"היום רואים את חמש השנים הארוכות האלה מאז הונחה אבן הפינה כשהן

עשויות שורה של אנשים ושורה של מעשים, ואלה באלה מעורבים. אך יותר

נראים לנו האנשים, והם היו כאן לאלפיהם. הם באו, הם שהו, הם פעלו,

הם תרמו במעשיהם, הם עזבו, אך בעיקר - הם באו. והיו ביניהם שנעלמו

בכרכי הים והיו שעברו לעולם שכולו טוב. המאמץ שנדרש היה רב ביותר,

וכל אחד התייחס לדרישה זו אחרת.

"אחדים ויתרו וחזרו כלעומת שבאו. רבים רבים עמדו במאמץ תקופה ארוכה

ככל שיכלו, לא רק במאמץ הפיסי או הטכני המקצועי, אלא אף בחיכוכים

ענייניים עם חבריו, במאמץ העצבים. בראותם, לפעמים, שהמאמץ לא