דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מניב פרי, שהאספקה לא מגיעה, שהעזרה המובטחת מאחרת, שהמאמץ,

השעות והמחשבה שהושקעה אינם זוכים להערכה.

והיו שמצאו להם את אורח החיים התקין, היומיומי, לצדי האחרים, שעשו

את חלקם בשלווה ומילאו המוטל עליהם בלא יוזמה מצדם. והיו ה'שרופים'

שכל נשמתם בנמל, אשר באו לפני כולם והלכו אחריהם. ואפילו בימי חג

ומנוחה באו שוב להציץ אם הכל בסדר, ואם ה'גריזר' דואג לגרז את כל

החלקים ב'לימה'. ובלילה באו לראות, אם אין תקלה בהטענת הטטרופודים,

הדרושים לעבודתו הסדירה של ה'טיטן'. ובשעת צרה או תקלה, סערה או

אסון, לא עזבו, עד שנעשה כל האפשר לתיקון המצב".

מתוך: "ימים של מעשים רבים אך בלי ריקוד ובלי שיר", ב. פרנקל, 1965 )"ידיעות רשות הנמלים

בישראל", 44 ).