דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Untitled15.jpg

לקשור גורלם למקום

"הם השתקעו מלכתחילה במקום, על מנת לעבוד קבע בנמל. הם עסקו

בכל מלאכה קשה או גסה, על מנת לקשור גורלם למקום. אצל אלה

העבודה נתבצעה לים, ובעיקר בזריקת אבן לשובר הגלים בסדר וביעילות.

הם ידעו את אשר בפניהם. וכיום אנו מוצאים את ראשוניהם על הגוררות

החדשות שנרכשו להפעלה בנמל, ומטרתם מרחיקת הלכת מתגשמת

והולכת לעינינו...