דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ומשמעותית בהיקף תנועת המטענים: מ־ 0.79 מיליון טונה ב־ 1966/7 ועד ליותר

מ־ 4 מיליוני טונות ב־ 1974/5 . יותר מ־ 4.5 מיליוני טונות עברו בו ב־ 1978/9 ,

יותר מ־ 6 מיליוני טונות ב־ 1982/3 , יותר מ־ 7 מיליוני טונות ב־ 1984/5 ,

כ־ 10 מיליוני טונות בשנת 1990 , ויותר מ־ 16 מיליוני טונות בשנת 1999 .

Untitled18.jpg