דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בראשית הנמל

יחסי עבודה

כמחצית מתנועת המטענים של מדינת ישראל )הן יבוא והן יצוא( עברה

ועוברת דרך נמל אשדוד. זו הסיבה לעניין הרב שיש במתרחש בנמל

ולחשיבות של יחסי העבודה בו.

עם הפעלתו כללו עובדי הנמל שתי קבוצות: כ־ 500 פועלים מבוני הנמל

)מתוך כ־ 2,000 בונים( וכ־ 340 פועלים שהגיעו מנמלי יפו ותל אביב )מתוך

כ־ 1,050 (. בסוף שנות ה־ 60 ובתחילת שנות ה־ 70 , הצטרפו אליהם מאות

פועלים חדשים נוספים, רובם תושבי אשדוד.

ועד עובדי הנמל, שנתמך על ידי מועצת הפועלים המקומית, נולד כבר

בשנת 1962 , חודשים אחדים לאחר שהחלו עבודות בניית הנמל. מראשיתו,

ניהל הוועד מאבק מקצועי להסדרת יחסי העבודה ותנאי העבודה של

העובדים.