דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אגרת לעובד בנמל אשדוד / אפריל 1965

"אנו שמחים להודיעך כי רשות הנמלים רואה אותך כמועמד

להימנות בין עובדי נמל אשדוד. אנו מפנים תשומת לבך ומתנים

מועמדותך לעבודה בכפיפות לסעיפים המפורטים להלן:

א . נמל אשדוד ישובץ בעובדים שלבים שלבים, וקצב קליטת

העובדים הנוספים, שהנך כלול ביניהם, יוכתב לכן על ידי צורכי

הנמל בכוח אדם, מותנה בהתאמתך האישית אשר תיקבע.

ב . התאמתך האישית מותנית בצורכי ו/או תנאי העבודה בנמל,

אשר יחייבו אותך לקבל הכשרה מקצועית או כללית למילוי

התפקיד המוצע לך.

ג . אם תוזמן להדרכה ולא תופיע, ייחשב הדבר כוויתור מצדך

להימנות על סגל עובדי הנמל ושמך יימחק מרשימת

המועמדים האפשריים.