דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ד . מועמדות לעבודה כפי שאושרה הינה זכות כללית ואין בה כל

קביעה לאיזה תפקיד תשובץ.

ה . שיבוצך לתפקיד ייקבע בלעדית על ידי מנהל נמל אשדוד

או מי שהוסמך לכך, בהתאם לצורכי הנמל ובהתייעצות עם

ועד העובדים. אם תסרב לאייש התפקיד שהוצע לך, ייחשב

הדבר כוויתור מוחלט מצדך.

ו . רק עם שחרורך על ידי המפעל המשותף וקביעתו שאתה

סיימת עבודתך אצלו מסיבות של צמצום בעבודה, תחול עליך

הזכות להימנות על עובדי הנמל ותוכל להיקלט בין עובדיו.

ז . יהיה עליך לעמוד בפני בדיקות רפואיות ולהימצא כשיר.

ח . תקופת שנת עבודתך הראשונה תהיה תקופת התאמה,

מבחינת כושרך וכישוריך כפרט, וכחבר בצוות, לביצוע אחראי

של התפקיד בו שובצת, תוך ביצוע תהליך העבודה, בהתאם

לתנאים אשר סוכמו עם מועצת הפועלים וועד העובדים. עליך

להתייצב אצל הממונה על כ"א בנמל לא יאוחר משבוע מיום

קבלת מכתב זה. אי הופעה כנ"ל ללא סיבה סבירה, תיחשב

כוויתור על מועמדותך לעבוד בנמל".​