דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ו־ 24 עגורני שער ) RTG (, וכן מצויים בו שטחי אחסנה רחבי־ידיים.

 

לזכרו

בשנים האחרונות לחייו ניהל רב אלוף )מיל'( והשר לשעבר

רפאל איתן )רפול( ז"ל את פרויקט ההקמה של שובר הגלים

החדש בנמל היובל. אחרי קריירה צבאית מפוארת שבשיאה כיהן

כרמטכ"ל ) 1978-1983 (, ובתום קריירה פוליטית שבמרוצתה

שימש ח"כ ) 1984-1999 ( ושר חקלאות, מצא רפול בעבודה זו

אתגר מרתק והקפיד על נוכחות בשטח, על אף גילו המבוגר.

ב 23- בנובמבר 2004 , שהיה יום סוער במיוחד, הגיע רפול כמנהגו

למזח ונסחף על ידי גל ענקי לים. בן 75 היה במותו. במאי 2005

החליטה ועדת הכנסת לקרוא לנמל היובל על שמו: "נמל איתן".