דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מטענים בינלאומי, נדרש מהם לערוך שינוי מבני של ממש.

ביולי 2004 עבר בכנסת חוק רשות הספנות והנמלים, שפתח בפעם

הראשונה את הענף לתחרות, והגדיר את יישום מודל הרווח בנמלים. לפי

מודל זה תתבצע הפרדה בין הניהול והתפעול השוטף של הנמלים ובין

פיתוח הנמלים וניהול הנכסים. במרוצת הרפורמה הפך כל אחד מנמלי הים

המסחריים בארץ לגוף עסקי ותחרותי הנהנה מעצמאות ניהולית.

בעקבות החוק פורקה רשות הנמלים, שפעלה משנת 1961 והייתה אחראית

לניהול, תפעול ופיתוח הנמלים, ובמקומה הוקמו ארבע חברות ממשלתיות

חדשות: שלוש חברות נמל (אשדוד, חיפה ואילת) וחברת נמלי ישראל,

שהינה חברת הפיתוח והנכסים. בה בעת הוקמה במשרד התחבורה רשות

הנמלים והספנות, שהחליפה את מינהל הספנות וקיבלה את תפקידיה

הרגולטוריים של רשות הנמלים.

הרפורמה נכנסה לתוקף בתחילת 2005 , לאחר מו"מ ממושך בין נציגי

העובדים, ההסתדרות, רשות הנמלים ומשרד האוצר, שעסק בשמירת