דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

זכויות העובדים בעת המעבר לחברות החדשות.

הרפורמה נועדה להניע תהליכי התייעלות, התרחבות והתפתחות

טכנולוגית, אגב הסדרת רמות השכר וגיוס העובדים להצלחת המהלך.

 

ניתנה גם אפשרות להשתתפות העובדים בבעלות וברווחים בשלב הבא

של הרפורמה, שהחל בשנת 2010 .

בכל נמל יש היום חברה ממשלתית עצמאית, הפועלת בפיקוח ועל פי היתר,

ומנוהלת בידי הנהלה ודירקטוריון עצמאיים המתווים את המדיניות ואת

האסטרטגיה העסקית. חברות הנמלים אחראיות לתפעול, שיווק, משאבי

אנוש, רכש, בטיחות ואיכות הסביבה.

הרפורמה יוצרת תחרות בין הנמלים ומחייבת אותם להתייעל, להתקדם

ולהציע פתרונות משולבים ואטרקטיביים. כך, למשל, במצב הקודם, היו

התעריפים קבועים בחוק ולא איפשרו לנמל להציע רמות שירות שונות