דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

והסכמים ייחודיים. עם ביצוע רפורמה מקבילה בתעריפים תוכל כל חברת

נמל לחתום על הסכמים עם חברות ספנות בנושאי רמות שירות, תעריפים

ומנגנוני פיצוי ותגמול על עמידה בתנאים או על חריגה מהם.

Untitled32.jpg