דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בראשית הנמל

מנהלי הנמל לדורותיהם

אנריקו לוי .......................................................................... 1965-1967

ארנון גפני ........................................................................... 1967-1969

יגאל דרור ......................................................................... 1969-1970

מרדכי ברגר .............................................................. 1970-1973

יצחק גזית ......................................................................... 1973-1977

הדר קמחי ....................................................................... 1977-1980

יצחק דוידי ...................................................................... 1980-1983

אילן אור ................................................................................. 1983-1988

גדעון שמיר ................................................................... 1988-1996

ישעיהו מירון ............................................................... 1996-1997

אריה גביש ...................................................................... 1997-2002

שאול רותם .................................................................... 2002-2005

שוקי סגיס ......................................................................... -2005