דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דבר חשוב נוסף, כך לדבריו, היה להפעיל מסופים מתמחים עם בעלי

מקצוע מתמחים, הפועלים באופן קבוע בכל מסוף. בצורה כזו מושקעת

האנרגיה על פי הצרכים הספציפיים, ואין צורך בבזבוז אנרגיה גלובלי.

התמחות זו יוצרת, בין השאר, כוח אדם מקצועי, מיומן ואמין יותר, בעל

תפוקות גבוהות במידה ניכרת. "בנושא זה אני מעריך כי אנו הראשונים

בישראל", אמר סמנכ"ל התפעול.

Untitled4.jpg