דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חושבים קדימה

תוכניות נוספות לעתיד

עם התוכניות המתוכננות והמבוצעות בנמל, נמנים הקמת מרכז מבקרים

חדיש, הצטיידות במסוע גרעינים משוכלל ופרויקט לגיבוי נתונים דיגיטליים

במקרה אסון.

מסוע גרעינים ומדלים: במסגרת יוזמה משותפת של חברת נמל אשדוד

וחברת נמלי ישראל, אשר יבצעו את הקמת מסוע הגרעינים והרחבת

הממגורה בהשקעה של כ 180- מיליון שקלים. על פי התכנון, אוניות

הגרעינים ייפרקו ב"נמל איתן" ויועברו באמצעות מסוע באורך של 2.1

ק"מ לממגורת אשדוד, שתורחב ותכלול גם מבנה חדש לאחסנת מוצרי

גרעינים. יש לציין כי כ־ 4 מיליוני טונות גרעינים מיובאים מדי שנה לנמלי

ישראל, כאשר כ־ 30% מהם נפרקים בנמל אשדוד. הקמת מסוע הגרעינים

הייעודי בנמל תביא למיצוי פוטנציאל של יבוא הגרעינים באמצעות נמל

אשדוד, ולחלוקת יבוא הגרעינים בין נמלי ישראל, אשר תשקף את המיקום