דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סחר חופשי

"על ממשלת ישראל להכריז על נמל אשדוד כאזור סחר חופשי".

כך אמר ניצב )בדימוס( יעקב רז, יו"ר חברת נמל אשדוד לשעבר

בוועידה השנתית של Port2Port , שהתקיימה בחודש מרץ 2009 .

לדבריו, הכרזה זו תיטיב עם העיר אשדוד, עם מדינת ישראל ועם

מקומו המרכזי של הנמל באגן הים התיכון כולו.

אזור סחר חופשי הוא כלי ראשון במעלה לקידום ועידוד הפיתוח,

הייצור והצמיחה באותו אזור. נוסף על השגשוג הכלכלי המקומי,

שתביא עמה ההכרזה על עורף הנמל כאזור סחר חופשי, היא

תחזק את מעמד העיר אשדוד כנכס אסטרטגי של מדינת ישראל

כולה. במצב זה יזכה הנמל ליתרון עצום על פני מתחריו באגן

הים התיכון, בעיקר בזכות שורת ההטבות, ההנחות וההקלות

שיוענקו באזור סחר חופשי - הן ליבואנים והן ליצואנים. פיתוח

עוגנים כלכליים חדשים אלו יכלול, בין השאר, נהירה של חברות

ומפעלים בינלאומיים לעורף הנמל.