דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל אשדוד בשנות ה-80

תיקון שובר הגלים 17.10.1980אוטובוסים חדשים נפרקים מאוניית גלנוע 22.12.1980פריקת רכבים 18.03.1981אונית גלנוע 15.06.1981
מטען חקלאי בנמל אשדוד 05.03.1981עבודה תפעולית בנמל אשדוד 22.03.1982נמל אשדוד בעבודה 13.12.1982מנופים חדשים (בצבע) 13.12.1982
מנופים ואוניות בנמל 19.07.1982עבודה תפעולית 10.09.1982עבודה תפעולית (בצבע) 10.09.1982הרכבת מנופים חדשים ברציף 5 20.09.1982
הרכבת מנופים חדשים ברציף 5 (בצבע) 28.09.1982פיתוח רציפים 29.02.1984פריקה בנמל אשדוד 24.12.1984עבודה בנמל אשדוד 21.03.1985
עשרים שנה לנמל אשדוד 18.11.1985ביקור שמעון פרס בנמל אשדוד 11.03.1986בניית רציף 9, רציף המכולות, 8.5.1986רציף 9 בבניה 28.09.1986
בנית המנופים 31.05.1987מיבאים ומייצאים סחורה מנמל אשדוד 4.6.1987פריקת פחם בנמל אשדוד 9.02.1988טקס חנוכת רציף 9 בנמל אשדוד 17.05.1988
פיתוח נמל אשדוד 13.09.1989