דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרזי רכש ומכר

מכרזים לרכש שירותים , טובין, ביצוע עבודות ועוד.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המסמכים המוצגים באתר כוללים הודעות חברת נמל אשדוד הנוגעות למכרזים המפורטים אשר פורסמו בעיתונות בלבד. ייתכן ומידע זה אינו ממצה. לפרטים ​​נוספים אנא פנו לאיש הקשר למכרז הרלוונטי כאמור בהודעות לעיתונות.​​​

מחויבים לקוד האתי
ספקים יקרים, אנו רואים בכם שותפים לעשייה ולהצלחה. מצורף הקוד האתי של החברה​​ הקובע בין היתר את חשיבותה של הגינות עסקית ושקיפות. אנו מבקשים מכם להצטרף אלינו בקביעת סטנדרט עסקי תוך הכרת הקוד האתי ועמידה בערכים שנקבעו בו.
בברכה, נתי שנהב, רמ"ח רכש טלפון 08-8517487, מייל [email protected]   


רישום לקבלת הודעות בדוא"ל אודות פרסום מכרזים

  • שם פרטי:
  • שם משפחה:
  • דוא"ל:

לוח מכרזי רכש ומכר

Ascending Orderשם מכרזתאריך פרסוםתאריך סיום הגשה  
21/דר/3076
15/11/2021 00:00
28/11/2022 12:00
22/יחצ/3103
20/06/2022 00:00
18/08/2022 12:00
בנ-2974/2022
22/06/2022 00:00
15/08/2022 12:00
22/מנ/3093
04/07/2022 00:00
21/08/2022 12:00
22/מח/3100
06/07/2022 00:00
06/09/2022 12:00
22/צד/3112
20/07/2022 00:00
15/09/2022 14:00
22/בט/3110
21/07/2022 00:00
25/08/2022 12:00
22/רכ/3106
31/07/2022 00:00
25/08/2022 12:00
22/כא/3113
10/08/2022 00:00
07/09/2022 12:00
בנ-2970/2022
30/06/2022 00:00
22/08/2022 12:00

 הודעות בנושא מכרזים והתקשרויות

 

 

הודעה על ביטול מכרז פומבי מס' 20/מח/2978 למתן שירותי אפיון, אספקה הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת IOT עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/2978-mh-20.aspxהודעה על ביטול מכרז פומבי מס' 20/מח/2978 למתן שירותי אפיון, אספקה הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת IOT עבור חברת נמל אשדוד בע"מ
הליך מס' 02/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לחברות ספנות ו/או בעלי אוניות ו/או סוכני אוניות בתחום הספנות במטען כללי בנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/02-2022.aspxהליך מס' 02/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לחברות ספנות ו/או בעלי אוניות ו/או סוכני אוניות בתחום הספנות במטען כללי בנמל אשדוד
הליך מס' 01/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים (אספקה טכנית ותיקוני ציוד) לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/01-22.aspxהליך מס' 01/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים (אספקה טכנית ותיקוני ציוד) לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הצטרפות למאגר מנוייםhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/join-apc-subscriptions.aspxהצטרפות למאגר מנויים
פניה להצעת כרטיסים להצגות ומופעים עבור עובדי חברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/theatre-movies-tickets.aspxפניה להצעת כרטיסים להצגות ומופעים עבור עובדי חברת נמל אשדוד
הליך מס' 01/19 לאספקת שירותים שונים לאוניות (לאשינג/ניקיון ספנות/איסוף מטענים/פתיחת מכולות) בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/01-19.aspxהליך מס' 01/19 לאספקת שירותים שונים לאוניות (לאשינג/ניקיון ספנות/איסוף מטענים/פתיחת מכולות) בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 01/18 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות להספקת דלקים לכלי שייט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כבישhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/01-18-fuel-supply.aspxהליך מס' 01/18 – הסדרים בקשר עם פעילות חברות להספקת דלקים לכלי שייט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כביש
הליך מס' 05/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי תיקונים לאניות בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/05-17.aspxהליך מס' 05/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי תיקונים לאניות בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך מס' 04/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי טכנאים למכולות קירור בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמלhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/04-17.aspxהליך מס' 04/17 - הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי טכנאים למכולות קירור בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל
הליך 08/17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת צידה טרייה לאניות הפוקדות את נמל אשדוד לספקים שעסקיהם ממוקמים מחוץ לנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/08-17.aspxהליך 08/17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת צידה טרייה לאניות הפוקדות את נמל אשדוד לספקים שעסקיהם ממוקמים מחוץ לנמל אשדוד
הליך מס' 07-17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שמנים לכלי שיט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כבישhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/07-17.aspxהליך מס' 07-17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שמנים לכלי שיט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כביש
הליך 003-17 למתן הרשאה לפעילויות סוכן הובלה רכבתי בנמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/003-17.aspxהליך 003-17 למתן הרשאה לפעילויות סוכן הובלה רכבתי בנמל אשדוד
הרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטיhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/198-15-harshaa.aspxהרשאה מס' 198/15 לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ונורות פלורסנט, שאינם מהמגזר הפרטי
פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tenders/Pages/modaot-mizdamnot.aspxפרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 הודעות בדבר תוצאות מכרזים פומביים

 

 

מכרז פומבי מס' 21 /בק/ 3078 למתן שירותי ייעוץ שונים בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/opportunities/tender-winners/Pages/3078-bk-21.aspxמכרז פומבי מס' 21 /בק/ 3078 למתן שירותי ייעוץ שונים בתחום הביקורת הפנימית למבקר הפנימי בחברת נמל אשדוד

 הודעות בנושא התקשרויות ספק יחיד/פטור ממכרז