דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת BEDESCHI כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת BEDESCHI כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרויקטים וקליטת ציוד תפעולי בנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים, מתוצרת BEDESCHI.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 06.08.2020 שעה 12:00.