דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת BRIEDA CABINS DI RINO כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לתאי מפעיל במנופי גשר

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת BRIEDA CABINS DI RINO כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לתאי מפעיל במנופי גשר, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתה של רמ"ד רכש טובין בחברת הנמל, המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף לתאי מפעיל במנופי גשר, מתוצרת חברת BRIEDA CABINS DI RINO. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 05.11.2023 שעה 12:00.