דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הרחבת התקשרות עם חברת KOCKS לרכש חלקי חילוף עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS לרכישת חלקי חילוף למנופים מתוצרה לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ראש מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: הרחבת ההתקשרות לרכש חלקי חילוף למנופים מתוצרת חברת מתוצרת חברת KOCKS, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 19.12.2018 שעה 12:00.