דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת Kocks kranbau כספק יחיד לתחזוקת מנופים ואספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרת Kocks

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת Kocks kranbau כספק יחיד לתחזוקת מנופים ואספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרת Kocks, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה בחברת הנמל, המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מנופים ואספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרת KOCKS . 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:  [email protected]​ לא יאוחר מיום 13.09.2023 שעה 12:00.