דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת (LR) LLOYDS REGISTER OF SHIPPING למתן שירותי סיווג לכלי שייט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת (LR) LLOYDS REGISTER OF SHIPPING למתן שירותי סיווג לכלי שייט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי סיווג לכלי שייט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.
  3. ההתקשרות הינה לתקופה של 5 שנים.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר' אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר מיום 5.12.2018, שעה 12:00.