דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למידלים מתוצרתה המוצבים בנמל SIWERTELL 29 ( לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות ( אשדוד, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SIWERTELL כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למידלים מתוצרתה המוצבים בנמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים בחברת הנמל, המצ"ב. ​
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף למידלים מתוצרת חברת SIWERTELL  
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected]​ לא יאוחר מיום 7.3.2024 שעה 12:00.