דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת TERMINEXUS כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למנוף מתוצרת ZPMC

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת TERMINEXUS כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למנוף מתוצרת ZPMC , בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף מחברת TERMINEXUS למנוף מתוצרת ZPMC. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים, במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 21.12.2021 שעה 12:00.