דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "אדוויס אלקטרוניקה בע"מ" (מס' ח.פ 511393159) למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת סולאראדג' עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

​בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "אדוויס אלקטרוניקה בע"מ" (מס' ח.פ 511393159) למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת סולאראדג' עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29 ) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס חשמל נמלי, ומכתב היצרן המצ"ב:

חוות דעתו של מהנדס חשמל נמלי
כתב היצרן​


עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תחזוקה, תיקונים ושדרוג למערכות אל פסק וספקי כח מתוצרת סולאראדג' על ידי חברת "אדוויס אלקטרוניקה בע"מ". ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected]
 לא יאוחר מיום ג', תאריך 22.12.20 שעה .12:0.