דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אגם תשואות בע"מ לשכירות גג מבנה ברחוב ההדרים 6 אשקלון לצורך הצבת אנטנה RDF בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אגם תשואות  בע"מ לשכירות גג מבנה ברחוב ההדרים 6 אשקלון  לצורך הצבת אנטנה RDF, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות:  שכירות גג מבנה ברחוב ההדרים 6 אשקלון  לצורך הצבת אנטנה RDF.
  3. משך ההתקשרות הינו: שנה + שתי אופציות בנות שנה כל אחת.

4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 20.08.2020 שעה 12:00.