דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "אגנים אחזקות בע"מ" (מס' ח.פ 511617961) למתן שירותי תיקון כרטיסים אלקטרוניים מתוצרת GE , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "אגנים אחזקות בע"מ" (מס' ח.פ 511617961) לקבלת שירותי תיקון כרטיסים אלקטרוניים מתוצרת GE עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29?) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל הנדסה ולוגיסטיקה של חברת הנמל ה​מצ"ב.


עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תיקון כרטיסים אלקטרוניים מתוצרת GE עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "אגנים אחזקות בע"מ" . ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום ג', תאריך 17.8.21 שעה 12:00.