דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת AGR-E בע"מ לצורך תחזוקת מערכת גזברות Cash4ERP ,עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת AGR-e בע"מ לצורך תחזוקת מערכת גזברות Cash4ERP, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל הפרוייקטים בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מערכת גזברות Cash4ERP של חברת AGR-e בע"מ. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לאורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 19.05.2022 שעה 12:00.​