דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "ארדן הנדסת חשמל בע"מ" (מס' ח.פ 510739162) למתן שירותי ביצוע שינויים בלוחות מתח גבוה בתחנות 22,23 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "ארדן הנדסת חשמל בע"מ" (מס' ח.פ 510739162) למתן שירותי ביצוע שינויים בלוחות מתח גבוה בתחנות 22,23 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל, ומכתב היצרן המצ"ב.

עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי ביצוע שינויים בלוחות מתח גבוה בתחנות 22,23 , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ". ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:  [email protected] לא יאוחר מיום ג', תאריך 25.5.21 שעה 12:00​.