דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת Bdi Code לצורך פרסום חברת נמל אשדוד בע"מ בדירוג החברות המובילות בישראל Bdi Code2015 ובדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן.(להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת Bdi Code  לצורך פרסום חברת נמל אשדוד בע"מ בדירוג החברות המובילות בישראל Bdi Code2015  ובדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל תקשורת תאגידית בחברת הנמל מיום 30.06.2015 המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: פרסום חברת נמל אשדוד בע"מ בדירוג החברות המובילות בישראל Bdi Code2015  ובדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים, בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 16.08.2015 שעה 12:00.

 לחצו לצפיה בחוות דעתו של סמנכ"ל תקשורת תאגידית