דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "א.ברסלר בע"מ" (מס' ח.פ 510517964) למתן שירותי תיקון, שיפוץ ושדרוג לציוד מתוצרת החברות BROMMA , MWB , SMAG , וא.ברסלר בע"מ ואספקת חלקי חילוף לציוד מתוצרת א.ברסלר בע"מ עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "א.ברסלר בע"מ" למתן שירותי תיקון, שיפוץ ושדרוג לציוד מתוצרת החברות BROMMA, MWB, SMAG , וא.ברסלר בע"מ ואספקת חלקי חילוף לציוד מתוצרת א.ברסלר בע"מ עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל, ולאור הצהרת החברות היצרניות המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תיקון, שיפוץ ושדרוג לציוד מתוצרת החברות BROMMA, MWB, SMAG , וא.ברסלר בע"מ ואספקת חלקי חילוף לציוד מתוצרת א.ברסלר בע"מ על ידי חברת "א.ברסלר בע"מ".
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום 6.12.18 שעה 12:00.