דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת BROMMA כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לספרדרים, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת BROMMA כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לספרדרים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים, המצ"ב

  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף לספרדרים מתוצרת חברת BROMMA.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים, במייל: [email protected] לא יאוחר מיום . 26.2.2024 שעה 12:00.