דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ" (מס' ח.פ 520024001) למתן שרות תיקון משאבות דלק ומכלולים במנועי קמינס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ " (מס' ח.פ 520024001) למתן שרות תיקון משאבות דלק ומכלולים במנועי קמינס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: מתן שרות תיקון משאבות דלק ומכלולים במנועי קמינס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ " .

  1. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום ג', תאריך 17.3.2020 שעה 12:00