דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקת רישיונות תוכנת קוגנוס, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת ליבי טכנולוגיות תוכנה בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקת רישיונות תוכנת קוגנוס עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: עבודות תחזוקת רישיונות תוכנת קוגנוס.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים לא יאוחר מיום 03.06.2019 שעה 12:00 לתיבת הדוא"ל הבאה: [email protected].