דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם קומפיוטר סי דאטה בע"מ לרכש רישיונות ותחזוקת מוצרי VMware עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם קומפיוטר סי דאטה בע"מ לרכש רישיונות ותחזוקת מוצרי VMware, בפטור ממכרז לפי לתקנה 34(8) לתקנות ומאחר שמדובר בהצטרפות לחוזה חשכ"ל בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל.

  2. עיקרי ההתקשרות:
    1. ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 21.09.2022.
    2. תקופת ההתקשרות הינה למשך 3 שנים.