דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "קונסיסט מערכות בע"מ " לצורך ביצוע עבודות תחזוקת תוכנת ניהול תקלות וניהול תצורה מתוצרת חברת SYSAID עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקת תוכנת ניהול תקלות וניהול תצורה מתוצרת חברת SYSAID, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 או במייל [email protected] לא יאוחר מיום 15.02.2022 שעה 12:00.