דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת דנאל כספק יחיד לתחזוקת מערכת דנאל לניהול ומעקב אחר תיקי השקעות של חברת הנמל, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת דנאל כספק יחיד לתחזוקת מערכת דנאל לניהול ומעקב אחר תיקי השקעות של חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד גזברות בחברת הנמל.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מערכת דנאל.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לליאת אוחיון, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום    28.7.2021 שעה 12:00.