דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "אפקון בקרה ואטומציה בע"מ" (מס' ח.פ 557652914) למתן שירותי תחזוקה, תיקונים ואספקת חלפים למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימפלקס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "אפקון בקרה ואוטומציה" למתן שירותי תחזוקה (שוטפת, מונעת ושבר), תיקונים ואספקת חלפים למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימפלקס עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל, ולאור הצהרת חברת " Johnson Controls" המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי תחזוקה, תיקונים ואספקת חלפים למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימפלקס על ידי חברת "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ" .
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום ג' 9.11.21 , שעה 12:00.