דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "עין גל בע"מ" למתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן מסוג וולקולן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "עין גל בע"מ" למתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן מסוג וולקולן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של  מהנדס המכונות הנמלי של חברת נמל אשדוד המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: מתן שירותי יצור וציפוי מוצרים בחומר פוליאריתן מסוג וולקולן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ על ידי חברת "עין גל בע"מ" .

 

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' שלומית נוי, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בדוא"ל: [email protected] לא יאוחר מיום  ב', תאריך 12.12.2022 שעה 12:00.