דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אלתא מערכות בע"מ ,לאספקה, התקנה, כיול והתאמה של אנטנת RDF חדשה בשטח חברת הנמל

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אלתא מערכות בע"מ ,לאספקה, התקנה, כיול והתאמה של אנטנת RDF חדשה בשטח חברת הנמל,בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקה, התקנה, כיול והתאמה של אנטנת RDF חדשה בשטח חברת הנמל.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל :[email protected] לא יאוחר מיום 25.11.2020 שעה 12:00.