דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות המשך בפטור ממכרז לצורך שירותי שדרוג ותחזוקת מערך איחסון ACTIVE ACTIVE מתוצרת EMC עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן :"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על ביצוע הליך תחרותי לשירותי שדרוג ותחזוקת מערך איחסון ACTIVE ACTIVE מתוצרת EMC, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3(4)(ב)(3).
  2. ההליך התחרותי ייערך בין כלל הספקים שהוגדרו ע"י יצרן המערכת כשותפי Titanium מוסמכי איחסון Unity.​