דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ESI בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש - מערכת סידור עבודה OPTIWISE, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת ESIS בע"מ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת סידור עבודה OPTIWISE עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודות תחזוקה ושו"ש במערכת סידור עבודה OPTIWISE
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לליאת אוחיון, מתאם התקשרויות לרכש שירותים לתיבת הדוא"ל הבאה: [email protected], לא יאוחר מיום 3/01/24 שעה 12:00.