דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GE POWER CONVET לביצוע החלפה ושדרוג ממירים מחברת GE למנופי נמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת GE POWER CONVET לביצוע החלפה ושדרוג ממירים מחברת GE למנופי נמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע החלפה ושדרוג ממירים מחברת GE
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל  [email protected] לא יאוחר מיום 2018.11.27 שעה 12:00​.