דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GESSMANN כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לבקרי שליטה במנופי גשר, זרוע ושער, בפטור ממכרז

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת GESSMANN כספק יחיד לרכש חלקי חילוף לבקרי שליטה במנופי גשר, זרוע ושער, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים בחברת הנמל, המצ"ב.

עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף לבקרי שליטה במנופי גשר, זרוע ושער, מתוצרת חברת GESSMANN.

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 03.12.2023 שעה 12:00.