דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם היינט מערכות בע"מ לקבלת שירותי תחזוקת תוכנה עבור מערכת שליטה ובקרה המוטמעת בחברת נמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם היינט מערכות בע"מ לקבלת שירותי תחזוקת תוכנה עבור מערכת שליטה ובקרה המוטמעת בחברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: קבלת שירותי תחזוקת תוכנה עבור מערכת שליטה ובקרה המוטמעת בחברת נמל אשדוד בע"מ
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, רמ"ד מכרזים והתקשרויות במייל [email protected]   לא יאוחר מיום 13.11.2023 שעה 12:00.